Smart, sprek og rik på 1-2-3!


Beklager har ikke oppskriften på det her. Tror ikke du finner det noe annet sted heller. Men Activepeople Utvikling kan dele noen gode og effektive tips på hvordan du i sommer kan bygge mentale muskler så du leverer enda litt bedre som student, medarbeider eller leder når hverdagen starter igjen i august.

Men tilbake til det om å fikse ting på 1-2-3. Vi vil så mye, men det er ofte ikke samsvar mellom ønske å bli god til noe, sprek eller slank og arbeidet vi er villige til å legge i det. 

Hjernen er en muskel som trenger trening. Vi har aktiviteter vi liker å holde på med, og når vi gjør det, så aktiveres et område midt i hjernens kjerne, det limbiske system. Det styrer lystene og følelsene våre. Vi fanges lett av behovet for rask belønning. Derfor trigges vi av annonser og metoder som inneholder "quick fix".  

I dag distraheres hjernen hele tida av inntrykk. Når hjernen avbrytes av lyd fra mobil, et klikk innom facebook eller aviser, ringelyder, eller andres småprat, er det umulig for pannelappen å holde på konsentrasjonen. Hjernen kan ikke løse flere oppgaver samtidig, hvis oppgavene krever stor oppmerksomhet. Vi har lett for å bli en gjeng med «skal bare sveipe gjennom og se». Tenk om du hadde byttet ut et par av besøkene på sosiale medier og nettaviser med å lese et kapittel i en god bok, snakket med noen eller gått en rask tur. Du vet at det ville vært lurt. Likevel gjør du det ikke. Det er det som kalles digidop. Må bare innom for å sveipe gjennom. Sjansen for at det sitter noe nyttig igjen er liten.

«Det er ikke det at jeg er så fryktelig smart, det er bare det at jeg holder på med en problemstilling lenger» – Albert Einstein

Hjernen er erfaringsbasert og har en enorm kapasitet til tilpasning, på godt og vondt. Hjernen er også alltid i forandring. Erfaringsbasert forandring skjer i interaksjon med omgivelsene og er et uttrykk for hjernens plastisitet. Så skal vi bli gode til noe må vi være villige til å jobbe konsentrert og systematisk med det over tid. Spanderer du 25 minutter hvor du konsentrerer deg fullt ut om kun en oppgave av gangen vil du få en god effekt. Få av oss gjør det. 

Aristoteles sa  «Intelligens består ikke bare av kunnskap, men også av evnen til å gjøre kunnskapen til praksis»

Lyst til å forbedre hukommelsen, forstå omgivelsene bedre og til å kjenne at du utvikler deg?         

Etter kunders oppfordring gjentar vi sommerkampanjen som vi kjørte på Instagram i fjor. 

Tema er «Hvordan bygge mentale muskler». Oppskriften er basert på anerkjent forsking og er i hovedsak delt inn i 3 områder;

Fysisk aktivitet 

Lyst til å huske litt bedre? - trening øker aktiviteten i Hippocampus som ligger i tinninglappen. Og tinninglappen er stedet for hukommelse og evnen til å lære noe nytt.

Lese bøker

Både fagbøker og sakprosa gir deg tilgang på å forstå mer av verden på en enklere måte. Når vi leser settes vi bedre i stand til å forstå andres perspektiv. 

Tid til refleksjon og utvikling

Hjernen trenger tid til å tenke seg om for å se nye muligheter.  

Du blir ikke smart, sprek og rik på 1-1-3 gjennom å følge vår sommerkampanje. Men jobber du med oppgaven og ideene vi vil dele fremover på Story og Post så er jeg sikker på at du har posisjonert deg for å levere enda litt bedre når høsten kommer.

Håper vi sees på instagram #activepeopleutvikling