"Enhver toppleder sin oppgave er å lede sin bedrift på en så smart måte at de leverer bedre enn konkurrentene over tid"


Kan vi i Activepeople være en av nøklene for at du skal lykkes med dette? Vi våger å svare ja. Activepeople har gjennom flere år levert gode løsninger til våre kunder. Vi har utviklet gode faglige metoder som setter våre kunder istand til å måle, vurdere og handle på viktige områder som kultur, marked, organisasjonsutvikling, ledelse og strategi.

En av forutsetningene for å lykkes er å skape et samspill mellom oss som leverandør og kunden hvor anvendelsen av ulike kompetanser skaper et ønsket resultat. Vi leverer metodikk og fasiliterer utvikling av forretningstrategi, kommunikasjon og organisasjons strategi.

Vi er i våre prosesser opptatt av «å få jobben gjort» - det vil si at vi alltid har som mål at når vi 6 måneder etter møter noen som har deltatt i våre prosesser at de skal si «Vi leverer bedre nå» (det kan være i lønnsomhet, kvalitet eller innbyggertilfredshet)

Vår metode bygger på en metodikk som vi har hentet fra Daniel Kahneman, Nobel-vinner i økonomi som regnes som den største på hvordan vi fatter beslutninger. Lett forklart handler det om å sikre en god forankring av oppgaveforståelse, involvere enkeltindivid, så løfte det opp i mindre grupper før en setter det sammen i et plenum.

Vi har fokus på å omsette store ord og planer til konkrete handlinger. Activepeople leverer i tillegg til strategisk rådgiving oppdrag innen lederutvikling og forbedringsprosesser. Våre kunder er kjente bedrifter og organisasjoner innen både privat og offentlig sektor.

Kristin Berthelsen

Kristin Berthelsen

Partner / leder Utvikling
Kristin har bred erfaring som arkitekt, driver og fasilitator i ulike utviklingsprosesser, med et fokus på forbedringsarbeid, lederutvikling og strategiarbeid.

Relaterte lenker